Jegger - Wypożyczalnia
Resetowanie hasła

Nowe hasło musi mieć długość minimum 8 znaków należących do trzech z następujących czterech kategorii: 

  • wielkie litery od A do Z,
  • małe litery od a do z,
  • 10 cyfr podstawowych (od 0 do 9),
  • znaki specjalne (np: !, $, #, %).
Zaloguj się
`